Ăn mừng bóng đá
^^^


(Các anh chơi quá hay. . Vô rồi. . .lọt vô rồi. . .)