Đêm đã dứt mà sáng chưa bắt đầu
Nơi kẽ gữa ánh sáng và bóng tối
Chỗ không lờ mờ mà cũng chưa có hơi thở
Cây ớt bất ngờ chín đỏ
Màu của gió và lửa trong sương
Ta cùng mây Pù Luông thích đứng ngoài sương nơi đầu đường của sinh tử
Trái ớt chín, tự nó là duy nhất một.
Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau không bao giờ có lại
Ha ha. . .ha. . .
Có con chuồn chuồn tìm đậu trên giọt buồn của trái ớt.
***


(Cây ớt ở Pù Luông)