Hy sinh vì lý tưởng dễ hơn sống chung với lý tưởng.
Dạy người khác làm dễ hơn mình tự làm.
Niết bàn là vĩnh cửu, nhưng người tạo ra niết bàn là vô thường.
Người có tâm tu là người thấy khổ, trong khi mọi thứ đều tốt đẹp.