Này Cỏ May
- Khi "người bên trong" mượn xác ông, thì linh phù(mantra) tự hiển thị. Khi ấy ông phải dấu tướng đi. 
- Khi ông mượn xác "người bên trong" thì linh phù không hiển thị mà khả năng văn chương nghệ thuật tự xuất hiện. Khi ấy đề tài của ông nên là đời thường, đừng mượn thơ văn giảng đạo mà lộ tướng.
- Hề hề. . .Sư tử con đừng vội gầm lên, coi chừng chó cắn.