Gió mát
Dòng sông đầy mây
Thành phố nhuộm vàng bằng những tia nắng mới
Tâm ta nhẹ, thân ta nhẹ, năng lượng đầy và yên lặng tràn ra ngoài cơ thể.
Trong lòng thảnh thơi. Ta viết những điều nầy vì ta biết có người đã đồng cảm được.
Nầy Cỏ May
- Khi "người bên trong" mượn xác ông thì khế ấn tự xuất hiện. Khi ấy ông phải dấu tướng đi.
- Khi ông mượn xác "người bên trong" thì diệu lực ẩn tàng trong hành động bình thường. Khi ấy ông phải giả vờ ngu giả vờ tầm thường để che cái lời nói và hành động phi logic của mình.
- Khi "người bên trong" và thể xác ông hợp nhất không kẽ hở thì lời nói và hành động rất bình thường không ai hay biết ông là người tâm linh. Khi ấy thì đừng ra vẻ đứng đắn quá. Hãy đùa vui dí dỏm để làm các hiệu quả của mình trở thành trò cười chơi cho vui. Nếu ông cố ý khoe khoang hiệu quả của mình, ông sẽ thiệt thân.
- Nầy Cỏ May. Ba mươi sáu chước. Chước chuồn là hay nhất. Đừng làm gì cả. Nếu đã lỡ làm, thì làm xong trốn đi ngay, nếu không thần thông của ông sẽ khiến ông mất mạng.
Hề hề. . .con sư tử con mới sinh ra, chó cũng có thể cắn chết. Đừng vội, thành công rồi thì phải ẩn nhẫn chờ trưởng thành.