Yên lặng sẽ làm con mắt riêng tư của bạn mở ra. Cảm xúc thăng hoa sẽ làm con tim nghệ thuật đập những nhịp đập thiêng liêng. 
Và sự buông xuôi trong tự do. Giải phóng tâm thức mình khỏi phạm trù của mọi khái niệm. Sẽ làm bào thai của mẹ vũ trụ sinh ra đứa con sáng tạo.
Này Cỏ May
Nếu có thượng đế, thì con của thượng đế phải là "người sáng tạo" vì cùng phẩm chất với ngài.