Gió thổi nón bay
Xòe bàn tay sự đời bay tuốt luốt
Chả còn gì để buộc nắng vào mưa

Gió chưa thổi 
Sao tình đã vội bay?
Ai ở đó mà say mà tỉnh