Im lặng mỉm cười là mạo hiểm để lộ sự thiếu hiểu biết. 
Thuyết giảng là mạo hiểm để lộ sự rập khuôn.
Còn sáng tạo thì luôn có tính nghệ thuật, dí dỏm, bất ngờ và không cần chứng minh hay tranh luận.