Giản dị, tự nhiên, hài hước. Đó là tướng trạng của người trưởng thành về tâm linh.