Người cách mạng có thôi thúc bản năng về lý tưởng cống hiến và phục vụ cộng đồng.

Người bình thường có thôi thúc bản năng về tình yêu giới tính.

Người nghệ sĩ có thôi thúc bản năng về sáng tạo.

Người tâm linh có thôi thúc bản năng về tình yêu tối thượng với thượng đế phi nhân cách. . . 
Hề hề. . .Họ chắp cánh cho mọi sự vật bình thường để nó bay lên trong bầu trời tự do và làm cho nó tỏa hương thơm.