Ai rồi cũng bệnh
Bạn đã làm gì để ngăn ngừa và chống lại bệnh tật? Hay bạn chỉ chờ bị bệnh rồi đi bệnh viện ?

Ai rồi cũng già.
Bạn đã làm gì để lúc về già có thể sống vui sống khỏe sống hạnh phúc ? 

Ai rồi cũng chết.
Sống một ngày là gần cái chết thêm một ngày. Bạn đã thực sống chưa? Hay quá mất thời gian vào việc cứu thế giới, cứu chúng sanh? Bạn đã thực sống hạnh phúc với người thân của mình chưa ? Quỹ thời gian của bạn còn lại bao nhiêu mà chưa dám buông bỏ mọi sự để thực sống?
^^^

(Đời)