Trong từng sự vật đều có pháp hoa. Ta là con ong tâm linh. Ngày qua ngày rong chơi nơi trần gian. Trong từng sự việc, ta nhặt một hạt phấn hoa đem về. Gom lại, ủ trong cái bầu "bất nhị". 
Rồi nó sẽ thành rượu ngon. 
Ta cùng uống với đám bụi đời. Với mồi là truyện nực cười của con người và ma quỷ. .Hề hề. . .
^^^

(Bầu rượu của ông già)