Tam thế táo
Quá khứ hiện tại vị lai
Như chơi dại dòm qua lỗ khóa
Thằng qua đường ngang qua lỗ khóa: hiện tại
Thằng qua đường trước khi qua lỗ khóa: quá khứ
Thằng qua đường đã đi qua khỏi lỗ khóa: tương lai
Bây giờ mời ngài ra đứng đường không nhìn qua lỗ khóa.
Thì chỉ thấy thằng đi đường làm gì còn "tam thế đi".
Hì hì. . .
Vấn đề chỉ là cái lỗ khóa.