Nhập lâm bất động thảo
Nhập thủy bất lập ba
(Vào rừng không làm đau ngọn cỏ. Xuống nước không làm nước gợn sóng)
Đi trên đường đời, đừng để lại dấu chân mình.

Tuy vậy, cứ đi dạo trên bờ biển tự nhiên.
Không cần cố gắng quay lại xóa dấu chân mình.
Đại dương sẽ làm thay điều ấy

Cứ vui sống tự nhiên ở đời.
Đừng chơi trò quay lại xóa dấu chân để chứng tỏ mình đạo đức.
Tốn công mà mất đi lạc thú thưởng thức kiếp con người.

Hề hề. . 
Cuộc đời sẽ làm thay điều ấy
Miễn là đi sát mép nước và không làm tượng đài lưu giữ dấu chân mình.