Viết để chi
Ích gì
Như con còng chạy trên cát
Như hoa nở trong rừng vắng
Như uống rượu với bóng mình trên vách
Như lật trang sách ra cho trăng đọc
Hề hề. . .
Mưa khóc gió cười 
Ta lười 
Nên ta để con đười ươi trong ta nó viết
^^^

(Không)