Cái gì cũng đang cháy
Nên cái gì cũng có động lực, ánh sáng và tàn lụi
Con tim có ngọn lửa nhỏ
Tình yêu là cây đuốc lớn
Nếu tình yêu không thành vô giới hạn. Nó sẽ tàn lụi.
Khi tình yêu là vô giới hạn thì bạn tình phải là thượng đế.