Lời ca nức nở
Cuộc đời đáng sợ
Đứa bé bỡ ngỡ
Tình yêu ngu ngơ
Bài thơ ngỡ thành đã không bao giờ thành
Ha ha. . .ha. . .
Giọt mưa mong manh
Rêu xanh
Sao đành che lấp dấu hoang vu