Gọi mênh mông
Âm thanh không tiếng động
Gọi hoang vu
Linh phù không nét vẽ
Gọi đất trời
Múa chơi không nội dung
Gọi điên khùng
Trùng trùng ấn vô tác
Gọi bát ngát
Dã hạc thiên địa khoan
Hề hề. . .