Mưa đã già mà em còn trẻ
Gió lọt qua khe
Rừng tre mưa hát
Ha ha. . .ha. . .
Ly trà ta nhạt, mà nước mắt em thì mặn.