Đặt cái tượng lên bàn thờ
Đêm hoang sơ 
Ta nghe hơi thở từ bên kia tâm trí

Bỏ võ ốc vào cái ly thủy tinh
Đêm một mình
Ta nghe sóng hát 
Bài tình ca, chưa được hát bao giờ