Thời gian trôi nhanh
Cánh cò gõ chậm
Sông núi lặng câm
Hoàng hôn đang tụng thầm