Như con thú hoang 
Ta lang thang theo cơn mưa rừng
Rừng mù u, gió hú hoang vu
Tình cũ, ngủ quên từ kiếp trước
Cơn mưa chiều nay
Lay nó thức dậy