Lá mùa xuân
Buâng khuâng chờ thơ xanh
Lá mùa hạ
Uống trà say nghiêng ngả
Lá mùa thu
Lệ rơi trong sương mù
Lá mùa đông
Gữi thiệp hồng cho anh