Ta đánh dấu giọt mưa thu trên tóc em
Sau khi chia ly
Suốt cuộc đời
Ta vẫn lang thang đi tìm giọt mưa 
Trong cái lưa thưa của Sài Gòn xưa cũ.