Ta tu nhà cũng đi theo
Ta chứng nhà cũng leo đeo "về nhà"
Sao bằng ở trọ ta bà
Thiên hà đại địa uống trà nhàn du