Khi nhỏ nắm tay cha
Lớn một chút nắm tay cô
Lớn một chút nắm tay bồ
Lớn một chút nắm đuôi thần tượng
Lớn một chút nắm bát hương 
Lớn hơn một chút nắm cái tưởng về thượng đế
Lớn hơn một chút nắm giun dế dưới đất
Hề hề. . .
Nói thật
Hình như chúng ta chưa bao giờ trưởng thành.
^^^

(Khi nhỏ nắm tay cha)