1/ Dùng linh giác của mình để tu. Thể xác chỉ dùng để che. Nếu không chỉ là thể dục và thư giãn.

2/ Dùng cái "tự nhiên biết" để cảm. Chớ dùng tâm trí. Tâm trí chỉ dùng để che.

3/ Đức tin, giới, buông xuôi. . .là để hành động có kết quả.

4/ Nhận biết các dấu hiệu của năng lượng biểu thị trên cơ thể để biết đang thực hành đúng hay sai.

5/ Dùng thể xác che tâm linh. Dùng đời che cho đạo. Dùng tâm lý đám đông che cho diệu pháp. Dùng giả tướng che cho thật tướng. Dùng bình thường che cho phi thường. Dùng đùa vui thay cho thuyết giảng. . .

6/ Nếu thiên hạ biết mình tu là tu ngu. Nếu thiên hạ biết mình có công năng là tu dại. Nếu muốn nổi tiếng thì liền bị đời hại. . .hề hề. . .