Cơ thể như phần cứng
Thiêng liêng như phần mềm
Đắc khí như Wifi
Thiền như kết nối vào internet
Tu mật như vào mạng cài phần mềm
Hành BồTát Đạo như đi thu thập thông tin
Hành thiền như dùng phần mềm xử lý thông tin để ra kết quả
Vậy suốt ngày chỉ tụng kinh niệm chú mà không vào đời hành thiện. Chẳng khác gì cài phần mềm Photoshop mà không đi chụp hình làm sao có hình đẹp được chứ?
Lại nữa, nếu hình chụp bị hư, thì không phần mềm nào làm cho nó thành đẹp hơn bình thường được. Cho nên nếu làm bậy, thì thiêng liêng không độ được.
Hề hề. . .
Cài rất nhiều phần mềm tâm linh vào não mà không vào đời thu thập thông tin thì gọi là mê tín.
Tích cực vào đời mà không chứng mật tông thì giống như dùng máy đánh chữ chứ không chịu dùng vi tính vậy. . .hề hề. . .
Không cần sùng bái phần mềm mà phải thành thục cách sử dụng.
Chỉ cài phần mềm nào mình vừa đủ dùng cho công việc. Dùng xong có thể move nó đi, chứa nhiều máy bị treo đấy.
Dọn dẹp đĩa và sửa lỗi bằng sám hối để máy chạy nhanh hơn. Hãy tối ưu hóa nó.
Update thường xuyên và diệt virus bằng cách học với thầy mình.
Này Cỏ May
Cơ thể ông như máy tính. Tâm linh như internet. Và ông là người đang cầm chuột.