Trăng soi cây dừa
Cây dừa đâu biết có trăng
Ta biết 
Nên ta nằm chơi ngắm trăng dưới gốc
Hề hề. . .
Con chuột đâu cần biết có ta
Nó đang nhẩn nha gặm cuống dừa