Núi cao do có thung sâu
Trời cao do không có đáy
Núi cao mấy cũng có người leo đến đỉnh
Nhưng nếu ông không cho người ta thấy "đáy" của mình, ông sẽ tự do vì rộng mênh mông.