Cái cây độc nhất giữa hoang mạc cháy nắng. Sẽ là chỗ nghỉ ngơi cho nhiều khách bộ hành. 
Nhưng do vậy lâu ngày, nó sẽ bị khai mùi nước tiểu !