Uống trà uống luôn ánh trăng 
Hoa bằng lăng bay tím hiên nhà
Sơn hà pha màu gió
Con tim bé nhỏ đang ngồi với ngọn lửa màu ánh trăng.