Hoa nở bên hồ Léman
Tuyết đang tan và ta đang nhàn
Bóng hoa đầy bóng hoàng hôn
Bóng tối là hồn ánh sáng là xác
Ha ha. . .ha. . . 
Ta nghe tiếng Charlo cười trong đắng chát của ly trà

Hoa tàn trong bình minh
Linh hồn phục sinh thoát ra ngoài vật chất
Cuộc sống cựa mình
Bóng tối lặng thinh
Ánh sáng nguyên trinh
Đạo là cái bất thình lình khiến lặng thinh từ nguyên trinh hóa hiện

Ha ha. . Ha. . 
Dù hoa chỉ nở trong bóng tối, rồi tàn trong ánh sáng
Quỳnh hoa vẫn đang là. . .và bất tử.
^^^
(Ta nghe tiếng Charlo cười trong bóng hoàng hôn)