Im lặng nhìn nhau suốt đêm không ngủ.
***

Nhập thế đừng để lại dấu chân
Chim thiên di cần gì con đường?
***

Trăng một bên và em một bên.
Khi trăng và em hợp nhất ta có tình yêu tối thượng.
Bất nhị là không hai
Khi ta hợp nhất với em và trăng thì gọi là : "Tam thân mà nhất thể" (Trimurti).
***

Trăng soi đâu nói tiếng nào
Đạo có vào có ra, là nhầm Ma với Phật
***

Trăng đỏ
Bóng tối đen
Con tim đã quen với ngọn lửa đỏ
Mối tình nho nhỏ, em bỏ vào ba lô
Còn chuyện nam mô, em gửi cô hàng xóm
Hề hề. . .
Lên đường