Cái hoa đang nở nhưng chưa biểu thị thành tướng nở.
Hề hề. . . Ta là bướm đang rong chơi nơi ấy

Giọt sương trên đầu ngọn cỏ 
Rơi xuống đất 
Rơi mãi. . .rơi mãi. . .
Nhưng vẫn chưa tới đất
Hề hề. . . Ta là gió đang cùng hạt sương lang thang khắp trần gian

Ban đêm đã hết, nhưng ban ngày còn chưa tới.
Hề hề. . . .Ta là con quạ bay qua trường giang 
Thấy trăng tưởng sáng kêu vang sơn hà

Dùi đã dộng vào chuông
Chuông đã buông mình trong gió
Nhưng tiếng uông còn chưa tới
Hề hề. . . Ta là ngọn nến 
Lênh đênh trong ngôi đền của âm nhạc cõi lặng yên

Ta chẳng là Ma mà cũng chẳng là Phật
Ta là cái đang là. . .
Ta yêu em từ khi em còn chưa sinh ra
Hề hề. . .