Cô Bé Thượng Ngàn

(Vừa mới vẽ xong. Ai thích thì đăng ký ta sẽ vẽ cho. Bảo đảm rất linh. Không linh thì ăn chay phần ai nấy tính. . .hề hề. . .)