Ông già ngồi tu
Mèo Ú nằm ngủ
Gà rù ủ trứng
Chuột đứng hoang vu
Cô Bé ngu ngơ 
Mèo nhàn làm thơ
Đồng cỏ bơ vơ
Mặt trời nhớ vợ
Mặt trăng nhớ chồng
Hề hề. . .
Ông Già bổng vượt qua có và không
^^^

Hề hề. . .
Thư giãn cũng phải thư giãn
Phải tu cái chuyện tu của mình

https://youtu.be/uubmuGth1VY