1/ Nghệ thuật tồn tại = Cộng tác + Thích ứng tình huống.

2/ Nghệ thuật tâm linh = Hiệu quả + Không có nguyên nhân của hiệu quả.

3/ Nghệ thuật văn chương = Giây phút hữu thần của vô thần.

4/ Nghệ thuật tôn giáo: Hệ thống hóa những điều phi logic và hợp pháp hóa nó.

5/ Nghệ thuật quảng cáo siêu việt: Người quảng cáo tin vào những điều mình quảng cáo.

6/ Nghệ thuật tình yêu: Không cần biết gì về tình yêu vẫn yêu được như thường.

7/ Vẽ ma vẽ quỉ dễ. Vẽ con gà con chó là khó. Giảng về cảnh giới sau cái chết và chuyện các tầng trời dễ. Nhưng tạo cho mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng minh đang sống một cuộc sống khỏe mạnh hạnh phúc là rất khó.

8/ Nói trước đám đông bất kỳ điều gì cũng dễ hơn là nói điều ấy với chính mình khi không có ai. Lý do là vì mình không thể nói dối với chính mình được.

9/ Nghệ thuật để sống thực là cứ xem như mình đã chết.

10/ Không cần tin lời những ông thầy chưa chết nói về cái chết. Bạn muốn biết sau khi chết thế nào? Thì ngay bây giờ hãy sống hết mình.