Lang thang trong mưa 
Nhặt cái lá cầm trên tay
Ta dùng ý nghĩ viết trên lá bài thơ của gió
Ngọn lửa đỏ mang bài thơ về cho em 
người tình ta chưa hề quen biết
Mưa rơi tha thiết
Nước đi biền biệt
Ta tu thiệt, yêu thiệt, sống thiệt, thì đời này có chi hối tiếc.
---------
https://youtu.be/sC6Rn_c73YM