1/ Khi bạn làm theo "Cái Bóng" của mình, thì bạn đang lên đồng. Chứ Đồng Bóng không chỉ là người đang thực hành tín ngưỡng Tam Phủ.

2/ Cái Bóng ấy có thể là:
- Người mà bạn tưởng mình là
- Người mà bạn nghĩ mình sẽ là
- Người mà xã hội nhào nặn và áp đặt đó là bạn
- Người nà bạn cố chứng tỏ mình là
- Người mà người khác tưởng bạn là

3/ Không chỉ người có căn mạng là con nhang đệ tử của đạo Thánh Mẫu mới là Đồng. Bạn cũng có thể là "Thanh Đồng Xã Hội" khi tâm trí bị nô lệ cho khát vọng thực hành 5 loại người trên.

4/ Cũng giống như Đồng Bóng của đạo Mẫu một tháng phải trình Đồng 3 ngày ở điện Thánh. Người "Đồng Bóng Xã Hội" thỉnh thoảng cũng phải "Lên Đồng Xã Hội" khi ở đúng môi trường xã hội tương thích. Khi ấy họ nói họ làm họ hành động y hệt "Cái Bóng Xã Hội" của họ, còn khi khác lúc khác họ không phải vậy.

5/ Bởi vậy cho nên lúc "Thanh Đồng Xã Hội" đang Lên Đồng với đám đông hay với người khác. Bạn đừng tin và bạn cũng đừng chấp họ làm gì. Vì sự thật không phải vậy và con người thật của họ cũng không phải vậy.

6/ Trọng Đạo Lên Đồng của Mẫu chỉ lúc Lên Đồng mới có Bóng còn lúc khác Đồng chỉ là người bình thường có cuộc sống bình thường. Nếu lúc nào Bóng cũng ở trong người của Đồng. Thể xác sẽ quá tải nên mất bình thường điên loạn gọi là " Khê Đồng". Trong cuộc sống bạn cũng thấy có một số người " Khê Đồng Xã Hội" không có giây phút nào sống thực với chính mình. Họ cũng đang bị mất bình thường, họ cũng đang điên loạn vì đánh mất con người thực của mình mà không hay . . . Hề hề. . .rất nhiều khi họ còn được đám đông tung hô và tán thưởng.

7/ Lên Đồng Xã Hội cũng có hát Chầu Văn Tâm Lý qua văn hóa nghệ thuật. Cũng có mũ áo cân đai, cũng có thăng có giáng, cũng có nhận tài lộc để cúng cho Thượng Đế và cũng tung tiền lẻ để ban tài phát lộc cho chúng sanh.

8/ Nếu bạn xem thế giới nầy như là cái điện Thánh Mẫu khổng lồ. Bạn sẽ chúng kiến một buổi Lên Đồng Xã Hội với đủ các giá đồng và nghi thức.

9/ Còn nếu bạn đang " lên đồng xã hội" thì giá đồng của bạn trong cuộc đời thực nầy là gì? Là Cô là Cậu là Quan hay là Thượng Đế. . .hề hề. . .đừng quá lố, coi chừng bị khê đồng.

10/ 
- Bạn hỏi ta đang ở đâu ư?
- Ta là du khách đang tò mò và hiếu kỳ quan sát một buổi "lên đồng xã hội" của cái cuộc đời thú vị nầy.. . .. . .
Có thể đấy cũng là một giá đồng ta đang "lên" mà ta không biết. . .Hề hề. . .
^^^

(Khi Đồng mèo gặp Bóng hổ).