Có nhiều loại thầy tâm linh. 
Có thầy chỉ là thợ hớt tóc, nhuộm tóc, thay đổi mẫu tóc.
Có loại thầy không hớt tóc mà hớt đầu. Vị thầy ấy sẽ cắt cái đầu của học trò mình bỏ đi. Khiến học trò mình thành người " phi tâm trí".
- Này Cỏ May, ông muốn hớt tóc hay hớt đầu là tùy ở ông.
- Thưa cụ, làm sao biết ông nào là thợ hớt tóc và ông nào là thợ hớt đầu?
- Hề hề. . . Ông thợ nào không có đầu là ông hớt đầu. Còn lại đều là thợ hớt tóc hoặc nhuộm tóc.