1. Mặc lúc một mình là để thỏa mãn mình, còn mặc khi ra ngoài là để thỏa mãn người khác. Cũng thế, muốn biết mức độ tự do của người nào đó, có thể căn cứ vào “biểu hiện của trạng thái một mình” của người ấy.

2. Biểu cảm quan trọng hơn quần áo. Tự nhiên quan trọng hơn biểu cảm.

3. Ăn mặc đẹp làm người ta chú ý đến bạn. Nhưng ăn mặc giản dị với nhân cách thanh cao làm người ta nhớ nhiều đến bạn.

4. Càng hiểu biết con người càng tự do. Tột đỉnh của tự do thì biết tức làm.

5. Vô minh khác mù lòa ở chỗ. Vô minh có thể thấy những thứ không tồn tại.

6. Thay đổi mình để phù hợp với thượng đế là khó vì chưa ai gặp thượng đế. Nhưng lấy ý mình cho rằng đó là ý của thượng đế thì dễ làm vì ai cũng làm được như vậy.

7. Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh la bàn sẽ làm chệch hướng con tàu. Cạnh bạn có chiếc đinh gỉ nào không?

8. Môi trường sống sẽ từ từ định hình bạn. Tính cách của những người gần bên bạn sẽ từ từ ảnh hưởng đến bạn. Cho nên chọn môi trường sống và chọn bạn là cần thiết để thay đổi tính cách và thay đổi cuộc sống làm cho nó ngày càng hạnh phúc hơn.

9. Nói gì và làm gì là không quan trọng. Điều bạn làm cho người khác cảm nhận mới quan trọng.

10. Không bao giờ có cái an toàn tuyệt đối. Cuộc sống vốn dĩ luôn bất công và bất an. Chấp nhận bất an là an trong quân bình động. Cuộc sống như cành hồng đầy gai. Hãy thưởng thức nó nhưng đừng bóp nó quá chặt.