Thức ăn ngon, đàn hay, hát giỏi, nói tiếng Việt rất khá và rất lịch sự. . .