Khi anh cất tiếng ca
Trăng rơi trên mái nhà
Khi em hòa tình ca
Thiên hà bay cùng ta
Khi đời cất tiếng ca
Đạo ta thơm hương trà
Khi trăng cất tiếng ca
Mình ta qua đời ta