Vất mặt nạ đi, cho dù vẫn còn cái khác. Nhưng mặt thật của mình nhờ vậy cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. 
Sẽ bớt mỏi cổ, sẽ giảm đau đầu. 
Vất hết mặt nạ đi thì mặt thật của mình mới tiếp xúc được với mưa nắng của cuộc đời nầy.
Vất hết mặt nạ đi thì nước mắt mới lăn trên má. Nụ hôn mới chạm được vào da. Nụ cười mới làm cơ mặt mình rung động lan tỏa niềm vui. . .
Ha ha. . .ha. . .
Vất mặt nạ. . .Vất hết đi thì mới thực sống được.