Ta tìm giọt mộng ta chơi
Giọt rơi xuống đất giọt rơi xuống người
Giọt vơi giọt huyễn giọt lười
Giọt tươi thành Phật giọt cười thành thơ
Giọt bơ vơ, giọt nước mắt, giọt mồ hôi
Giọt tan trong đạo giọt trôi trong đời
Hề hề. . .
Ta tìm giọt mộng ta bà
Mới hay tỉnh mộng cũng là mộng thôi.