1. Tồn tại sau cùng là thắng lợi

2. Dấu thắng lợi dưới một nguyên nhân khác thì thắng lợi sẽ duy trì lâu dài.

3. Đừng tin những gì người khác nói. Hãy nhìn kỹ những gì người ấy làm.

4. Một đồng bây giờ còn giá trị hơn một tỷ ở kiếp sau.

5. Số 0 viết thật to giá trị cũng không khác gì số 0 viết bé.

6. Bây giờ bạn còn biết tin ai ? Người sống ranh rành ra đó mà còn không thể tin được, sao tin được vào lời người khác nói về người đã chết? Hãy tự bảo vệ mình và gia đình mình.

7. Vô cực thì không có giới hạn và số lượng. Niết bàn cũng vậy, nó không bao giờ là trạng thái an nghỉ, nó luôn “đang là. . .” Cho nên không có mốc để chứng ngộ.

8. Người tự do mới có khả năng thưởng thức cuộc sống. Người ấy lịch sự khi thưởng thức sự thú vị của ly cà phê đời. Dù cho, tùy từng lúc người ấy nói”Hãy để tôi giúp bạn” hoặc “Xin lổi không phải việc của tôi”.

9. Người hành động là người thấy cách giải quyết trong mọi tình huống. Nhưng người lãnh đạo không chỉ vậy, người ấy còn thấy vấn đề trong từng cách giải quyết và trong giây phút quyết định người ấy sẽ thích ứng tình huống bằng bản năng.

10. Để được người khác yêu mến bạn cần 2 việc: giả vờ ngu dốt và yên lặng lắng nghe. 
Để điều khiển người khác bạn nên bắt đầu bằng việc khen họ.
Muốn chê ai, bạn nên khen người ấy trước mặt một người khác đang cùng làm công việc y như người ấy. . . hề hề. . .Người nghe sẽ thay bạn tích cực chê người kia.
Đùa tí chơi để thưởng thức sự thú vị của “cái ngã” ở đời, chứ đừng vì vậy mà sinh ác tâm thì không nên. . . hề hề. . .