Nguyên quán vũ trụ
Trú quán trần gian
Nghề nghiệp lang thang 
Đang bán Trà nhàn
Trình độ khỏi bàn
Mơ màng thì chém gió
Hề hề. . .
Gặp khó thì co ro
Gặp no thì đi chơi
Gặp đạo thì em xơi
Găp đời thì em bái
Gặp gái thì em lạy
Gặp rượu thì em say
Hề hề. . .
Tối ngày toàn viết bậy