Khoai nướng và trà . . .hề hề. . .

Luyên công ở Ba Vì/ Hà Nội

Hỏi đáp về phương pháp KCDS/Ba Vì/Hà Nội

Chùa Thầy

Tượng Di Đà Tam Tôn, Phật Dược Sư và Thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy.

Bình minh ở thung lũng Ngọc Linh

Nhà nghỉ ở thung lũng Ngọc Linh

Dzô ! / Vườn cảnh Ngọc Linh

Ăn sáng ở thung lũng Ngọc Linh

Thung lũng Ngọc Linh

Uống trà ở Vườn Thượng Uyển/ Thung lũng Ngọc Linh

Trà núi lúc bình minh/Thung Lũng Ngọc Linh

Chào buổi sáng. Chúc 2 đứa hôm nay được nhiều xương.. . .hề hề. . .

Kỷ niệm ở thung lũng Ngọc Linh

Kỷ niệm ở thung lũng Ngọc Linh