Đốt nến dưới trăng
Để soi cho thấu chỗ tận cùng của sâu lắng
Để cuộc chơi thầm lặng lắng thành thơ
Này em
Trăng bơ vơ
Giọt nắng trong trăng như là giọt mộng
Anh viết vào hư không 
Không thành chữ bao giờ